WWPCM23808
"Siusiu Juelri Co." (Yiwu, ZheJiang, China)
for "Trademark" (Mosow, Russia)
deck "Galve In" (52+2J), 2021
dimension 63x88 mm

d23808j01a d23808j01b d23808r01 box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7