WWPCM23401
"ZheJiang" (China)
for Russia
brand "DBK" (52+2J+1ec), 2022
dimension 57x87 mm; standard ZheJiang pattern
1. WWPCM23401/01: brand "DBK - Brown Bear"
by "Lanxi Bozhong Stationery and Sports Goods Firm" (Yiwu)

d23401j01a d23401j01b d23401sA d23401a03
deck
"DBK-3"
d23401r01 r01box1 r01box
deck
"DBK-4"
d23401r05 r05box r05box
deck
"DBK-5"
d23401r06 r06box r06box

2. WWPCM23401/02: brand "DBK - Grizzly Bear"
by "Languan Playing Card Co., Ltd." (Lanxi)

d23401j02a d23401j02b d23401sA2 d23401r01 r01box2
d23401j02c d23401j02d d23401a01 d23401r02 r02box
d23401r03 r03box

3. WWPCM23401/03: deck No. 3066, brand "DBK - Brown Bear"
Mistery: box1 - logo WSD (Lanxi), box2 - Wuyi, extra - Yiwu, ace logo - as /01 (Yiwu), joker logo - as /02 (Lanxi). False edition?

d23401j03a d23401j03b d23401sA d23401a02 d23401r04 r04box r04box

4. WWPCM23401/04: deck No.8998, brand "Bo.z"
the same mistery: logo WSD (Lanxi), extra - Yiwu, box - Wuyi ("Wuyi Dingsheng Yinye Co., Ltd.")

d23401j04a d23401j04b d23401sA3 d23401a04 d23401r07 r07box