WWPCM17749
"KZWP" ? (Poland)
deck "Bardzo Dzikie Pola" (52+4J), 2016
dimension 57x97 mm

d17749j01 d17749j02 d17749j03 d17749j04
d17749r01 box d17749r02 box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10
9 9 9
7 7 7
5 5
2 2