WWPCM17675
? "Carta Mundi" (Belgium)
for
Maipo.Film&TV Produksjon (Norway)
deck
"Den Siste Revejakta" (52+2J+1ec), 1995
dimension 58x88 mm

d17675j01 d17675j02 d17675a01 d17675r01 box1
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2