WWPCM17476
"Plan" (
Wroclaw, Poland)
deck "Zielony Wierzcholek Slaska" (52+4J), 2016
dimension 57x87 mm

d17476j01 d17476j02 d17476j03 d17476j04 d17476r01