WWPCM17064
"KZWP" (Poland)
deck "Dzikie Zwierzeta Polski" (52+3J), 2015

dimension 58x88 mm;  there is a leaflet1 & leaflet2

d17064j01a d17064j01b d17064j01c d17064r01 box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2