WWPCM16311
decks "Bacardi"

? "Bacardi" by China
d14997
update 28.08.2014
? "Bacardi" by "Fournier"
d05029
update 04.01.2016
? "Bacardi" by "Naipes Comas" (Spain)
d09069
update
18.10.2008
1998 "Bacardi" by "Berliner Spielkarten Fabrik"
d04342
update 21.11.2005
2000 "Bacardi Vanila" by Taiwan
d14716
update 17.05.2014
2001 "Bacardi" by "Carta Mundi"
d00847
update 11.06.2002
2001 "Bacardi Rum" by "Carta Mundi"
d03245
update 14.08.2004
2004-2005 serie for Bacardi USA, Inc.  by China
d10630
update
01.10.2009
2009 "Bacardi" by "K.Z.W.P"
d10508
update
23
.01.2010
  "Clubmasters"
in association with Bacardi

d18386
update 03.07.2017

unknown printers

d16311j01 d16311r01
d16311j02 d16311j03 d16311r02
d16311j04 d16311r04
d16311j05a d16311j05b d16311r05

unknown backs

d16311r03

standard jokers&decks

d03125j01b d03125r07