WWPCM15278
"?" for http://www.liceumdubois.pl/ (Poland)
deck
"I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie"
dimension 58x86 mm.

box box/back
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2