WWPCM14239
"Yaar Baash Taash" (India)
/Taash=playing cards/
standard jokers

d14239j01 d14239j02 d14239r01 d14239r01b d14239r02