WWPCM08588
"Wuyi Yingxiang Color Printing Co., Ltd"  (ZheJiang, China)
deck "Spongebob Squarepants" (52+2J)
dimension 57x87 mm
1. WWPCM08588/01:

d08588j01a d08588j01b d08588r01 box

Full deck

spade ace king queen jack 10 9 8 7 6 5 4 3 2

2. WWPCM08588/02:

d08588j02a d08588j02b d08588r03 box2

Full deck

spade ace king queen jack 10 9 8 7 6 5 4 3 2

3. WWPCM08588/03: edition 2013

d08588j03a d08588j03b d08588r02 box3 box3

Full deck

diamond ace king queen jack 10 9 8 7 6 5 4 3 2