WWPCM08288
"
Mazowieckie Zaklady Graficzne WYSOKIE MAZOWIECKIE" (Poland)
deck
"Karty Klasyczne"

d08288j01 d08288j02 d08288j03 d08288j04 d08288r01

dimension 70x110 mm
Images supplied by Emile Kiderlen