WWPCM08286
"Plan"
(Jelenia Gora, Poland)
decks "Wrocław" (52+4J)
dimension 58x88 mm
1. WWPCM08286/01: c.2008

d08286j01 d08286j02 d08286j03
d08286j04 d08286r01 box box
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2

2. WWPCM08286/02: c.2015

d08286j06 d08286j07 d08286r02
d08286j05 d08286j08 box2 box2
spadeheartdiamondclub
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2