WWPCM07510
"Wuyi" (ZheJiang, China), standard joker

d07510j01a d07510j01b d07510r01
d07510j02a d07510j02b d07510r02

dimension 56x86 mm