WWPCM06615
"Yiwu, ZheJiang" (China)
standard joker
dimension 56x86 mm

d06615j01a d06615j01b d06615r01
d06615j07a d06615j07b d06615r08
d06615j02a d06615j02b d06615r02
d06615j03a d06615j03b d06615sA d06615r03 d06615r03b
d06615j04 d06615j04b d06615r04 d06615r05
d06615j04c d06615r04b
d06615j05a d06615j05b d06615r06
d06615j06 d06615r07
d06615j08 d06615r09

standard ZheJiang courts (as WWPCM03426), but with new suit's signs, examples:

spade heart club
king queen jack