WWPCM04004
unknown (China), standard

d04004j01a d04004j01b d04004j01c d04004j04 d04004j05
d04004j02 d04004j02b d04004j02c d04004j09a d04004j09b
d04004j08a d04004j08b d04004r014 d04004j10a d04004j10b
made by "Heze Wanda Playing Card Co." (Shandong) sA d04004j03a d04004j03b d04004j03c
wide: d04004j03e d04004j03d patience (r003c): d04004j07
decks for Greece: d04004j06a d04004j06b
Backs:   001
30.09.2018

1. WWPCM04004/01:  (j02, r003),  dimension 57x87 mm.

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7

2. as WWPCM04020 (j03, j06), dimension 57x88 mm.

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7