WWPCM02857
"ZheJiang" (China)
publisher "Printed Matter Co. Ltd." (Ningbo)
deck No.888 "Golden Fox" ("Xin Chao Te Zhi")

d02857j01a d02857j01b d02857r01 box box

Full deck (as WWPCM04020/01), dimension 57x87 mm.

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 9 8 7