WWPCM03692
"ZheJiang" (China)
Deck No.2018 "Xinhvajigaoji" (52+2J)
dimension 56x87 mm

d03692j01 d03692j02
d03692r01 r01box r01box d03692r02
spade heart diamond club
ace ace ace ace
king king king king
queen queen queen queen
jack jack jack jack
10 10 10 10
9 9 9 9
8 8 8 8
7 7 7 7
6 6 6 6
5 5 5 5
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2