WWPCM03134
"Long-feng Groups Co. Ltd." (Fuzhou, China)
brand "Camel"

d03134j01a d03134j01b d03134j03a d03134j03b d03134j05a
d03134j02a d03134j02b d03134j04a d03134j04b
box1 box2/No.777
d03134r01 d03134r02a d03134r02b d03134r03 d03134r04