WWPCM00907
"Trend Set Snelzet bv" (Meppel, Holland)
deck "Kerst-speel-kaarten", 12.1998
designed by Marcel Kampman

d00907j01a d00907j01b d00907r01
d00907a01 d00907a02 d00907a03 d00907a04

Full deck, no box, dimension 56x87 mm., fotopaper

spade heart diamond club
ace ace ace ace
king queen jack 10
9 8 7 6
5 4 3 2

gift of  Jelle Sietsma  (Sietsma 1998/10)