WWPCM: transport decks of USA publishers

USA Air lines decks update 01.07.2018
USA Railroad lines decks update 10.03.2022
USA Ship lines decks update 23.02.2018
1939 "52 reasons for dealing with Shell"
d06505
update
01.05.2010
1972 "Early aviation"
d12927
update
25.04.2012
1985 "Rockwell International"
d09295
update
28.11.2008
1994 "Classic Tractor"
d16636
update 11.12.2015
2002 "Dealer's Choice"
d21333
update 27.02.2020
2004 "75 years Boeing"
d22489
update 01.07.2021
2005 "Classic Jeep"
d13165
update
27
.06.2012
2009 "Branson Airport"
d19347
update 17.05.2018
2010 "Intercontinental Cuties"
d11803
update
08.01.2011
2010 "N.A.S.A. Aircraft"
d19544
update 25.08.2018
2012 "Mopar 75"
d21322
update 27.02.2020
2019 "Apollo 11"
d21728
update 15.08.2020
? "Apollo"
d17041
update 18.04.2016
? "Biker Bob's Harley-Davidson"
d17736
update 10.12.2016
? "California Harley-Davidson"
d15399
update 21.12.2014
? "Chevrolet"
d24318
update 17.01.2024
? "Chrysler-Plymouth"
d14526
update 04.04.2014
? "Church Street Station"
d11364
update
07.04.2010
? "Enterprise rent-a-car"
d16438
update 29.09.2015
? "Ethyl"
d03065
update 13.07.2004
? "Ford"
d19569
update 25.08.2018
? "Ford"
d08743
update
12.08.2008
? "Glomad"
d18515
update 23.08.2017
? "Good Year"
d11319
update
07.04.2010
? "John Deere"
d20334
update 05.05.2019
? "Littelfuse"
d11298
update
06.04.2010
? "Penn Yan Express"
d18418
update 04.07.2017
? "Red Power International Harvester on Parade"
d16732
update 15.12.2015
? "West Marine"
d19737
update 12.10.2018
       

printed in China for USA

2000 "SuperCuts Racing"
d13139
update
18
.01.2019
2004 "John Deere"
by "Key Enterprises, Inc."
d05786
update 25.07.2006
2015 "Farmall"
by "Key Enterprises, Inc."
d09713
update
10.03.2023
2018 "History of Space Travel"
d23739
update 18.07.2023