"D&D Playing Card Co."
(Sonora, USA),
since 2001  
http://dananddave.com/
it's only publisher, decks printed by "United States Playing Card Company"
since
2007
"Smoke & Mirrors"
d10496
update
01.01.2015
2011 "Fulton's Chinatown"
d15470
update 17.01.2015
2011 "Fulton's Clip Joint"
d15487
update 17.01.2015
2011 "Hunting Poker"
d13460
update
25
.11.2012
2011 "If an Octopus Could Palm"
d17275
update 30.06.2016
2012 "Ace Fulton's Casino"
d15471
update 17.01.2015
2012 "DeckStarter"
d17278
update 30.06.2016
2012 "Fantastique"
d13062
update
23
.05.2012
2012 "Tungstene"
d17283
update 30.06.2016
2012 "Vintage Plaid"
d17780
update 10.12.2016
2012 "Voltige"
d15502
update 18.01.2015
since
2012
standard joker
d15348
update
01.01.2015
2013 "Bruce Lee"
d15479
update 17.01.2015
2013 "Fulton's October"
d15557
update 08.02.2015
2013 "Ultimate"
d16047
update 01.06.2015
2014 "HMNIM"
d15491
update 17.01.2015
2014 "Hollingworth Collection"
d16149
update 01.07.2015
2014 "Les Printemps"
d15506
update 18.01.2015
2014 "Magic Con 2014"
d19950
update 02.12.2018
2015 "Antler"
d16156
update 01.07.2015
2015 "Aviator"
d17302
update 20.01.2017
2015 "Camp"
d17382
update 15.07.2016
2016 "Makers"
d17785
update 10.12.2016
2016 "Sons of Liberty"
d17781
update 10.12.2016
2017 "Drifters"
d18993
update 01.03.2018
2017 "Lucky Draw"
d18806
update 01.03.2018
       

"Art of Play" https://www.artofplay.com/
subsidiary of Dan and Dave Industries, Inc., since 2013

2014 "Alice in Wonderland"
d16152
update 30.06.2016
2014 "Borderline"
d15478
update 17.01.2015
2014 "Flesh & Bones"
d17280
update 30.06.2016
2014 "Prime"
d15505
update 18.01.2015
2014 "Revelation"
d16150
update 01.07.2015
2014 "Thick Lines"
d15498
update 18.01.2015
2015 "Spring"
d17300
update 30.06.2016
2015 "Third Man Records"
d17285
update 30.06.2016
2016 "Bone Riders"
d18289
update 14.06.2017
2016 "Cardistry-Con 2016"
d14893
update 01.08.2017
2016 "ED"
d18428
update 04.07.2017
2016 "James Coffee Co."
d18429
update 04.07.2017
2016 "Jungle Deck"
d17851
update 24.01.2017
2016 "Lost Wax"
d17983
update 13.03.2017
2016 "Memento Mori"
d17853
update 24.01.2017
2016 "Odd-Bods"
d15571
update 30.11.2016
2016 "Red Wheel"
d17793
update 10.12.2016
2017 "A Typographer's Deck"
d1840
update 04.07.2017
2017 "Art & Machine"
d19771
update 12.10.2018
2017  "Flourish"
d18066
update 24.04.2017
2017 "Into the Weird"
d19194
update 26.03.2018
2017 "Seekers"
d18937
update 01.03.2018
2018 "Flying Dog"
d19775
update 12.10.2018
2018 "Golden Sunrise"
d20121
update 01.01.2019
2018 "Magic Live"
d19826
update 20.10.2018
2018 "Off the Wall"
d19774
update 12.10.2018
2018 "Papercuts"
d20231
update 01.04.2019
2018 "Spark"
d20126
update 01.01.2019
2018 "Venture Mobiles"
d19193
update 26.03.2018