WWPCM: Russian Handmade Cards

2008 "Romanoffs"
d01741
update 11.01.2009
2002 prison's handmade deck "Tales"
d01657
update 01.02.2003
2001 handmade deck "Prison"
d00649
update 26.04.2002
2000 3 handmade decks
d02733
update 19.03.2004
? "Knifes"
d03804
update 20.11.2004
? handmade
d03803
update 20.11.2004
? handmade
d02734
update 19.03.2004
1990s by Denis Demjanov
d01092
update 16.07.2002
1990s "Alexander"
d02696
update 15.03.2004
1990s handmade
d02732
update 15.03.2004
1990s handmade
d02731
update 15.03.2004
1990s "Prison's Tatu"
d02697
update 15.03.2004
1990s "Cats in the prison"
d02694
update 15.03.2004
1990s "All World is a "Bardak"
d02693
update 15.03.2004
1990s prison's
d02692
update 14.03.2004
1990s prison's
d02688
update 12.03.2004
1980s nude photo decks
d00853
update 23.11.2004
1970s "Lenormand"
d04909
update
15.07.2005
1970 handmade
d03644
update 02.11.2004
1967 prison's "Camp "Udarnik"
d01965
update 20.06.2003
1950s-
1990s
standard prison's handmade deck
d00158
update 23.10.2003
1900s "Louis Klebanowski"
d00530
update 01.02.2002
XIX "Old Maid"
d01892
update 13.05.2003