WWPCM
"Bernhard Dondorf Gmbh"
   Frankfurt, Germany, 1833-1933 
     in 1833-1906 - "Bernhard Dondorf"
  Decks for children games update  31.10.2015
  Decks for Adolph Wulff
(Copenhagen, Denmark)
update  01.04.2011
? "Tarot"
d00624
update
21.04.2002
1850 "Cego Tarock"
d00627
update
21.04.2002
1858-
1886
"Cartes Renaissance"
d04669
update
15.05.2005
1858-1896 "Vier-Weltreiche"
d00467
update 20.11.2001
1858-1914 No.207 "Vier Erdteile"
d00338
update 31.08.2003
1858-1933 "Microscopic Tarock"
d00489
update 14.11.2002
1860-1870 "Musical"
d00640
update
21.04.2002
1860-1888 No.361 "Comiques"
d00388
update 05.09.2006
1860-1933 "Club"
d00626
update
17.07.2005
1865-1895 No.230 "Whist-Karten"
d00642
update
21.04.2002
1867-1895 "Doppelkoepfige Englische Karten"
d10868
update
16
.11.2009
1867-1920 "Einkoepfige Englische Karten No.194"
d10865
update
15
.11.2009
1868-1898 "German"
d00329
update 05.04.2002
1868-1933 No.27  "Cartes pour Dames"
d00631
update
27.11.2002
1868-
1885
No.228 "Vues et caracteres Suisses"
d04221
update 09.02.2005
1870-1910 No.25 "Children"
d00547
update 07.04.2003
1870-1933 “Rhineland Pattern”
d00335
update 29.06.2005
1873-1880 "Burgen-Karte"
d00633
update
21.04.2002
1873-1933 "Wahrsagekarten No.1"
d00144 
update 22.02.2002
1874-
1933
No.17E  "Java"
d00641
update
31.08.2005
1878-
1933
"Wahrsagekarten No.2"
d00535
update 20.10.2003
1889-1933 "Mittelalter"
d00452
update 10.08.2013
1889-1933 standard joker
d00557
update 07.08.2013
1889-1933 "Poker"
d01662
update 08.12.2005
since
1889
No.158, 180 "Rokoko"
d00526
update 17.11.2005
1892-1933 "Baronesse"
d00639
update
17.11.2005
1894-1933 "Empire"
d00524
update
16.11.2005
1895-1933 No.192 "Shakespeare"
d00337
update
02.07.2005
1897-1933 No. 174 "Schweizer Trachten"
d00567
update
17.11.2005
1897-1933 No.178 "Stuart Time"
d00380
update
16.11.2005
since
1897?
standard joker
d04751
update
26.05.2005
1900-
1933
No.184 "Luxus-Club"
d00628
update
05.09.2005
1900-1933 No.303 "Einkoepfige"
d00334
update
22.03.2002
1900-1931 No.304 "Naipes Finos"
d00622
update
21.04.2002
1905-1933 No.221 "Hauptstadte Whist"
d01615
update 19.11.2005
1906-1933 No. 993 "Hohenzollern"
d00316
update 21.11.2004
1906-1933 No.234 "Historische Costume"
d00454
update 22.03.2002
1907-1931 "Doppelkoepfige"
d00336
update 09.08.2001
1908-1920 No.26 "Kinder Patience"
d01522
update 21.04.2003
1912-1917 "Mecklenburger Furstenkarte"
d00314
update 09.02.2005
1913-1933 No.272 "Medicee"
d00012 
update 28.04.2011
1913-
1933
No. 1312 "Miniature cards"
d01409
update 21.04.2003
1913-
1929
"Neues Standardbild"
d01661
update 11.10.2009
since
1913
standard joker
d01119
update
01.10.2008
1926-1933 "Deutsches Luxusbild"
d00163
update 22.03.2001
1926-1930 "Elsaesser Bild No.404"
d10866
update
15
.11.2009
since
1926
"Neue Klubkarte"
d04844
update
28.06.2005
1926 No.402  "Prince"
d00651
update
22.01.2003
1927-1933 "Berliner Bild"
d01512
update 13.11.2009
1928 "Peters Union Reifen"
d04305
update 18.02.2005
1930-1933 "Forcolor No.487"
d10867
update
15
.11.2009
1930-1933 No.465 "Jaegerkarten"
d00326
update 05.02.2003
1930 No.909 "Saks 5th Avenue"
d02096
update 04.08.2003
1931-1933 "Bedo Spielkarte"
d00859
update 21.12.2007
1932-1933 "Bayerisches Einfachbild"
d02762
update 02.04.2004
1932-1933 "Preussisches Doppelbild"
d08104
update
25.05.2008
1932-1933 "Saechsisches Doppelbild"
d02766
update 05.04.2004
1933 "Dondorf Centennial" 
d04745
update 16.07.2001