World Web Playing Cards Museum
"Glenisson&Fils"
 Turnhout, Belgium, 1856-1899

in 1833-1856 "Glenisson & van Genechten" (see "van Genechten")

1856 "Guerre de Crimee"
d04942
update
05.08.2005
1860 "Great Mogul"
d04945
update
06.08.2005
1875 "Cartes Suisse"
d02473
update  17.01.2004
1875 "Cartes Roumaines"
d04931
update 28.07.2005
1880 "Bulgarien"
d04951
update
08.08.2005
1880 "Cartes Bulgarije"
d04941
update
05.08.2005