"Piatnik" standard jokers&decks

standard English pattern 1930s-1970s
d11413
update 01.07.2018
standard joker&decks (English pattern)
d04460
update 11.03.2005
standard joker&decks (Rhineland pattern)
d04541
update 05.01.2007
standard joker&deck
d04352
update 28.02.2005
standard joker&decks
d04540
update 20.04.2005
standard joker&decks
d04594
update 01.05.2005
standard joker&decks
d04424
update 16.03.2005
standard joker
d04597
update 01.05.2003
standard joker&decks for Russia;
Paris pattern
d04412
update 20.05.2018
standard joker&decks for Sweden
d04503
update 08.04.2005
standard joker since 1910
d01264
update 30.04.2013
standard joker&decks since 1930s
d04543
update 20.04.2005
standard joker
d01712
update 23.11.2005
standard joker
d
00658
update 10.01.2016
standard joker
d00663
update 02.05.2002
standard joker for France
d05519
update
12.04.2006
standard patience joker
d01728
update 19.08.2005
standard joker& souvenir decks
d04598
update 10.05.2003
standard joker& souvenir decks
d03602
update 27.10.2004
standard joker for Poland, 1930s
d06535
update
13.01.2007
standard joker for decks "Super"
d04456
update 19.03.2005

Not listed separately:

d01690j03
d01690j02a
d03388j05
d01638j05
d01537j01a
d01638j02b
d00662j05
d00662j03
d03244j01a